Accountant voor de non-profitsector

De non-profitorganisaties waar we voor werken zijn actief in verschillende sectoren, zoals welzijn, ouderenwerk, kinderopvang, vluchtelingenwerk, gezondheidszorg, sport, maatschappelijk werk, musea en zorg.

N

Non profit specialist

N

Verschillende sectoren

N

Ruim 30 jaar ervaring

N

Klanten heel Nederland

Accountantscontrole

Ons kantoor is gespecialiseerd in controles in de Non Profit sector. Alle opdrachten worden uitgevoerd onder leiding van de heer J.H. Keuter RA. Hij heeft ruim 30 jaar controle ervaring, waarvan de laatste 20 jaar in de Non Profit sector. Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd.

De controles worden snel en efficiënt uitgevoerd. Door onze jarenlange ervaring in de sector weten wij waar het echt om draait. Waar de werkelijke risico’s liggen. Daardoor kunnen we snel tot de kern van de zaak komen. Dit scheelt tijd en veel controleballast. Ook uw medewerkers zitten niet te wachten op ellenlange vragenlijsten en uitgebreide gesprekken met de controlemedewerkers.

Hierdoor werken wij met scherpe tarieven die leiden tot een lage vaste prijs voor de controleopdracht. U weet dus vooraf wat het kost, ongeacht de problemen die wij tijdens de controle tegenkomen.

Uitvoering
De accountantscontrole wordt uitgevoerd in twee delen.

Interim Controle
Een belangrijk deel van de controle wordt gedurende het controlejaar uitgevoerd. Naar aanleiding van deze interim controle ontvangt u een managementletter waarin eventuele van belang zijnde bevindingen worden gerapporteerd. Hierdoor is het nog mogelijk vroegtijdig het beleid op specifieke punten aan te passen. De natuurlijke adviesfunctie van de controlerende accountant zal met name tot uiting komen vanuit deze werkzaamheden en rapportage. Vooral de administratieve organisatie en de daarin verankerde maatregelen van interne controle zullen tijdens de interim-controle worden beschreven en beoordeeld. Mogelijke adviezen inzake herinrichting, aanpassingen en uitbreidingen zullen in de managementletter aan de orde komen. De managementletter wordt door de verantwoordelijke registeraccountant besproken met de directie.

Eindejaarscontrole
Na afloop van het boekjaar of het project vindt de eindejaarscontrole plaats. Het eindresultaat van de eindejaarscontrole is de controleverklaring. In aanvulling daarop zullen wij u door middel van een aparte brief (accountantsverslag) op de hoogte brengen van eventueel door ons gesignaleerde tekortkomingen van materieel belang in de interne controle, dan wel andere van belang zijnde onderwerpen. Het accountantsverslag wordt door de verantwoordelijke registeraccountant besproken met de directie en het bestuur van de stichting.

Voorbeelden van controleopdrachten

Controle van de jaarrekening
op grond van subsidievoorwaarden
op grond van statutaire bepalingen
overige vrijwillige controles

Controle van de subsidieafrekening
Ten behoeve van de gemeente
Ten behoeve van de provincie

Controle van de projectafrekening

  • EDR subsidies
  • VROM subsidies
  • Gemeentelijke projecten
  • Provinciale projecten
  • Oranjefonds
  • Prins Bernardfonds